LAPTOP WorkStation LAPTOP GAMING LAPTOP DELL LAPTOP HP LAPTOP LENOVO LAPTOP VĂN PHÒNG LAPTOP THỜI TRANG MACBOOK - IPAD

Quy định truy cập website

Về việc truy cập website

- Để truy cập vào Laptophitech.vn, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.

- Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Ngoài ra, khi tài khoản bị truy cập trái phép, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.

- Chúng tôi cấp giấy phép sử dụng để quý khách có thể mua sắm trên web trong khuôn khổ Thỏa thuận và Quy định đã đề ra.

- Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của quý khách mà không cần báo trước.

- Trong quá trình đăng ký, mua hàng, quý khách mặc nhiên đã đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Trường hợp không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link đính kèm trong các email quảng cáo mà chúng tôi đã gởi cho quý khách.